Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pomimo trudnej sytuacji na rynku związanej z pandemią, członkowie naszego klastra nie boją się wybiegać w przyszłość i ambitnie planują swoje działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście i regionie.
W ubiegłym tygodniu człokowie klastra: Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy oraz Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. otrzymali dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
GOT zajmie się tworzeniem w Gorzowie inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw.
Natomiast ZIPH w zmodernizowanej Willi Jaehnego w Gorzowie stworzy Regionalne Centrum Przedsiębiorczości, w którym będą świadczone specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców. W ramach jego struktury zafunkcjonują m.in. centra: szkoleniowe, Rozwoju Edukacji Zawodowej, Obsługi Przedsiębiorcy, Usług Prorozwojowych i Innowacyjnych oraz Monitorowania Przedsiębiorczości. Więcej informacji o Centrum Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie ZIPH.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl