Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

współpraca zagraniczna LKM

Pomimo niesprzyjających warunków pandemicznych Lubuski Klaster Metalowy nie rezygnuje z rozwijania kontaktów transgranicznych.
23 listopada odbyło się spotkanie z Panią Marie-Christin Menke, która jest nową menadżerką brandenburskiego klastra metalowego. Podczas tego zdalnego spotkania rozmawiano o potencjalnych możliwościach współpracy pomiędzy obydwoma klastrami. Z uwagi na obecność przedstawicieli z firmy innos GmbH oraz nasze przygotowania do realizowania Partnerstwa SMART FACTORY 4.0., szczególna uwaga poświęcona została zagadnieniom związanym z wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych po obu stronach granicy.
Parę dni później w Lubniewicach odbyło się spotkanie robocze z Ralfem Hillburgerem, Uwe Schaffranke i Arturem Kasiubowskim poświęcone planowanym na 2022 małym projektom transgranicznym. W wyniku tych rozmów oraz ustaleń podjętych przez zarząd LKM, podpisane zostały dwa listy intencyjne dotyczące naszego udziału w projektach:
-Polsko-niemiecki projekt na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenia cyfrowych formatów wymiany w branży metalowej i elektrycznej w Euroregionie, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i zabezpieczenia wykwalifikowanych pracowników, współpracy gospodarczej i cyfryzacji;
-Konferencja dla zainteresowanych podjęciem inwestycji w powiecie Odra-Sprewa.
Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie poprawę sytuacji epidemicznej i pozwoli na realizację naszych międzynarodowych zamierzeń.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl