Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Aktualności

ARP S.A. rozpoczyna cykl webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) zaprasza do uczestnictwa w cyklu webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną instrumenty finansowe oferowane przez ARP S.A. małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej.
23.9.2020
więcej ...

Konferencja „Technologie przyszłości” 2020, Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na: Konferencję Naukową „Technologie przyszłości”
12.9.2020
więcej ...

Ważne kształcenie praktyczne

Firmom członkowskim LKM bardzo zależy na praktycznym kształceniu przyszłych pracowników i jak najlepszym dopasowaniu ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Potwierdzeniem tego jest spotkanie, które odbyło się 13 sierpnia w firmie ae group w Strzelcach Krajeńskich.
26.8.2020
więcej ...

LUBUSKIE BONY WSPARCIA – WAŻNE INFORMACJE

ZIPH:Uprzejmie informujemy, iż wspólnie z Zarządem Województwa Lubuskiego podjęliśmy decyzję o wznowieniu konkursu w ramach projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH i przeprowadzeniu naboru uzupełniającego w oparciu o poniższe zasady
12.8.2020
więcej ...

Innowacyjny projekt w AJP – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych

W dniu 12 sierpnia odbyła się konferencja prasowa dotycząca innowacyjnego projektu pod nazwą „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych.
12.8.2020
więcej ...

Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712

Zmiana terminu kursu VT 1 i 2.. Z przyczyn organizacyjnych, nastąpiła zmiana terminu kursu w dniach 17.08.-21.08.2020 r. Kurs nie odbędzie się – został przeniesiony na termin późniejszy.
11.8.2020
więcej ...

AJP ZWYCIĘZCĄ RANKINGU PERSPEKTYW

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zajęła pierwsze miejsce w opublikowanym po raz 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 w kategorii Publicznych Uczelni Zawodowych. Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych obejmuje publiczne uczelnie specjalizujące się w kształceniu na poziomie praktycznym.
22.7.2020
więcej ...

Partnerstwa Europejskie w programie Horyzont Europa na lata 2021-2027

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli we współpracy i na prośbę Business Science Poland w Brukseli (BSP), reprezentującego m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, informuje o prowadzonym przez BSP procesie rozpoznawania potencjału polskich jednostek: naukowych, badawczych, przedsiębiorstw itd. do udziału w Partnerstwach Europejskich w przyszłym programie ramowym badań i innowacji UE na lata 2021-2027 „Horyzont Europa”.
21.7.2020
więcej ...

Warsztaty związane ze Strategią Miasta

Proces budowy Strategii Miasta Gorzów Wielkopolski 2030 będzie postępował przy aktywnym udziale lokalnej społeczności – mieszkańców i ekspertów lokalnych, którzy są najbardziej odpowiednimi osobami do diagnozy własnej gminy, identyfikacji problemów i generowania scenariuszy.
16.7.2020
więcej ...

Miasto dla pokoleń – nic o nas bez nas

Rozpoczęły się prace nad strategią rozwoju naszego miasta do roku 2030. Opracowanie dokumentu pod nazwą „Miasto dla pokoleń” odbywać się będzie w formie warsztatów i badań ankietowych. W zespole roboczym nie mogło zabraknąć głosu reprezentanta naszego klastra Pana Włodzimierza Fleischera.
1.7.2020
więcej ...

Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712

Zapraszamy Państwa na kolejne kursy z zakresu badań nieniszczących organizowane wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w systemie w tzw. sesji wyjazdowej. Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712
26.6.2020
więcej ...

Lubuskie Bony Wsparcia – składanie wniosków od 1 lipca

Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców to narzędzie, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek ograniczeń związanych ze stanem epidemii w naszym kraju. Działanie jest realizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który przeznaczył na bony dla firm 30 milionów złotych. Operatorami środków wybrane zostały: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
26.6.2020
więcej ...
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl