Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

greenSME grant na projekt pilotażowy w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, jest członkiem międzynarodowego konsorcjum greenSME.

greenSME ma na celu wsparcie produkcyjnych MŚP w procesie zrównoważonej transformacji poprzez udzielenie wsparcia doradczego przy przygotowaniu planu działań oraz wsparcia finansowego w postaci 35 000 EUR na projekt pilotażowy w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczący wybranego przedsięwzięcia realizowanego w ramach współpracy MŚP produkcyjnego z dostawcą usług specjalistycznych lub/i rozwiązań technologicznych.

Projekty pilotażowe opracowane są wspólnie przez produkcyjne MŚP przy współpracy z dostawcą  a następnie zgłaszane do konkursu (Open Call). Nabór konkursowy otwarty zostanie już od maja 2024, a wybrane projekty pilotażowe będzie można realizować w okresie 6 miesięcy.

Więcej informacji o projekcie oraz zbliżających się spotkaniach w komunikacie:

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl