Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Index MiU 2022

Index MiU 2022

Siemens Financial Services w Polsce prezentuje kolejny odczyt unikatowego na krajowym rynku, branżowego wskaźnika Index MiU. Pokazuje on poziom zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczą.
Istotą indeksu jest dostarczanie rzetelnej informacji o tym, w jakiej „kondycji do konkurowania” są wymienione branże oraz jak kształtuje się i zmienia w czasie ich zdolność do zwiększania aktywności eksportowej i wzrostu możliwości sprzedaży krajowej, między innymi dzięki inwestycjom w maszyny i urządzenia.
Z najnowszego raportu dowiesz się jak obecnie firmy z sektora przemysłowego oceniają swoją zdolność do konkurowania i przygotowanie do rywalizacji rynkowej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, jakie czynniki miały największy wpływ na ten wynik oraz jakie – zdaniem respondentów – są aktualne trendy, które będą wpływać na przyszłość badanych branż w ciągu najbliższego roku i z jakimi wyzwaniami będą mierzyć się producenci.
źródło: SIEMENS

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl