Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712

Zmiana terminu kursu VT 1 i 2

Z przyczyn organizacyjnych, nastąpiła zmiana terminu kursu w dniach 17.08.-21.08.2020 r. Kurs nie odbędzie się – został przeniesiony na termin późniejszy.

REJESTRACJA

Informujemy, że lista uczestników kursów VT, PT i MT jest otwarta. Jeżeli jest Pan/i zainteresowana/y kursem, uprzejmie prosimy o wypełnienie wstępnej karty zgłoszenia i przesłanie adres/kontakt: biuro@lubuskiklaster.pl

Zapraszamy Państwa na kolejne kursy z zakresu badań nieniszczących organizowane wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w systemie w tzw. sesji wyjazdowej.
Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712 w metodzie:

  • badań wizualnych VT 1 i 2 na I i II stopień – 17.08.-21.08.2020
  • badań penetracyjnych PT 1 i 2 na I i II stopień
  • badań magnetyczno-proszkowych MT 1 i 2 na I i II stopień

Kursy są prowadzone w systemie MULTISEKTOR. Absolwenci kursów badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT), dla stopni kwalifikacji 1, 2, 3 otrzymują uprawnienia w sektorach przemysłowych „Wytwarzanie” i „Badania przed- i eksploatacyjne
wraz z wytwarzaniem” oraz w sektorach wyrobu – wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t), odlewy (c), odkuwki (f).

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu, przeprowadzanego według wymagań normy ISO 9712, przez komisję powołaną przez kierownika Ośrodka Certyfikacji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Kurs obejmuje wykłady, pokazy i ćwiczenia oraz egzamin.
Wartością dodaną wszystkich szkoleń jest to, że wszystko, łącznie z egzaminem odbywa się na miejscu w Gorzowie Wielkopolskim.

Koszt kursu (wraz z egzaminem certyfikującym) wynosi 3 900 zł + 23 VAT, od osoby.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursów.
Rabaty dla firm zgłaszających dwie osoby i więcej oraz członków LKM i SIMP.
W ramach tego kosztu zapewniamy pomoce szkoleniowe w postaci skryptów (przechodzą na własność uczestników szkolenia) oraz inne konieczne wyposażenie.
Zapewniamy podczas całego szkolenia catering (przerwy kawowe, lunch).

Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w szkoleniu do uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących (NDT) wg normy PN-EN ISO 9712 powinien spełniać wymagania „Programu certyfikacji personelu badań nieniszczących”.
Ponadto informujemy, że ukończenie szkolenia stanowi podstawę do certyfikacji uczestnika szkolenia wg wymagań normy ISO 9712.
Uczestnik szkolenia powinien w dniu rozpoczęcia szkolenia posiadać:
– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu;
– wypełnione i potwierdzone zaświadczenie o zdolności widzenia;
– kserokopię dyplomu ukończenia szkoły lub uczelni;
– 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne.

Rekrutacja uczestników kursu ma charakter otwarty, tzn. uczestnikiem kursu może zostać każdy, kto wyrazi taką wolę w dowolnym terminie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@lubuskiklaster.pl
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Załączniki:
Wstępna Karta zgłoszenia na kurs badań nieniszczących
Wniosek o wydanie/ rozszerzenie certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących 
Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących – odnowienie/recertyfikacja 
Zaświadczenie o teście widzenia

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl