Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuskie Forum Innowacji

Lubuskie Forum Innowacji kontynuuje swoje działania mające na celu współtworzenie polityki innowacyjnej w regionie. Przy udziale przedstawicieli naszych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, a także samorządu i administracji konsultowane są działania mające na celu pobudzenie innowacji, które będą warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych w kolejnej perspektywie.
Przed LFI stoi zadanie aktualizacji inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego oraz stworzenie sieci powiązań w celu wyodrębnienia kluczowych branż regionu, które mają największy potencjał badawczo-rozwojowy. Przedstawiciele naszego klastra, poprzez wieloletnią współpracę wewnętrzną, już teraz są częścią tej sieci powiązań.
Informacje o dalszych pracach LFI będziemy przekazywać na bieżąco, a tymczasem zapraszamy do zapoznania się z informacjami z ostatniego spotkania, które odbyło się 22 marca br. na naszej stronie na facebooku.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl