Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

INNOWACYJNY PRZEMYSŁ

Uprzejmie informujemy, że już 24 czerwca o godzinie 9:00 rozpoczynamy trzecie warsztat III tury warsztatów sieciujących:

  • 24 czerwca 2021 r. – Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje

Rejestracja na czerwcowe warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/hY8VDhFUPDZZwpE78
Link do webinarium zostanie przesłany osobom, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.
Celem warsztatów jest sieciowanie oraz przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, konkurs natomiast zmierza do wyłonienia konsorcjów , które będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027. Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie ankiety w zakresie Potrzeby w zakresie ochrony własności intelektualnej
Rosnące zainteresowanie oraz faktyczna potrzeba modernizacji i systematycznego wprowadzania innowacji wpływają na coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych zagadnieniami ochrony własności intelektualnej. Mając na uwadze monitorowanie zjawisk związanych z kierunkami rozwoju innowacyjności oraz potrzeb przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona charakter poufny. Zebrane informacje traktowane będą jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie będą przekazywane poza zespół opracowujący. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie. Link do ankiety:
https://forms.gle/C76XHzURcoRU3ZZL6
Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:
innowacje@lubuskie.pl

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl