Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Partnerstwo „SMART FACTORY 4.0”-wyniki konkursu

Z radością informujemy, iż aplikacja konkursowa naszego Partnerstwa pn.  „SMART FACTORY 4.0.”  znalazła się na czwartym miejscu listy rankingowej z wynikiem blisko 100 punktów na 125 możliwych. Wyniki zostały ogłoszone na stronie: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19297/wybrano-partnerstwa-w-ramach-lubuskich-inteligentnych-specjaliza

W kolejnym etapie, Urząd Marszałkowski przystąpi z nami do negocjacji w sprawie podpisania porozumienia na rzecz rozwoju zaproponowanego przez nas obszaru kluczowego LIS.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Partnerstwa za zaangażowanie oraz czas poświęcony na przygotowanie wymaganych dokumentów.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl