Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości uruchomiła narzędzie do Mapowania technologii

26 stycznia zostało uruchomione narzędzie do Mapowania technologii opracowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości we współpracy z trzema klastrami z branży obróbki metali: Radomskim Klastrem Metalowym, Lubuskim Klastrem Metalowym i Evoluma Klaster Przemysłowy. Narzędzie dostępne jest pod adresem: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/mapowanie-technologii-opis/.

W ramach projektu zostały przygotowane dwa elementy:

  • mapa przedsiębiorstw klastrowych działających w branży obróbki metali zawierająca informacje nt. 82 firm;
  • słownik technologii obróbki metali, zawierający opisy 80 technologii branżowych.

Przewidywane korzyści dla przedsiębiorstw korzystających z narzędzia mapowania to:

  • Obniżenie kosztów związanych z promocją przedsiębiorstwa.
  • Nawiązywanie nowych kontaktów z partnerami z kraju i zagranicy.
  • Ułatwione poszukiwanie nowych podwykonawców i kooperantów.
  • Możliwość realizacji większych, bardziej skomplikowanych zleceń dzięki współpracy z nowymi podmiotami.
  • Opracowanie nowych i rozwój już istniejących produktów/usług we współpracy z bardziej doświadczonym partnerem.
  • Obniżenie kosztów badań B+R dzięki współdzieleniu zasobów z kooperantami.
  • Wykorzystanie środków UE poprzez budowanie partnerstw technologicznych.

W planach FPPP jest przeprowadzenie mapowania kolejnych branż polskiej gospodarki.

Zainteresowane firmy zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/mapowanie-technologii-opis/#formularz-zgloszeniowy.
źródło: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl