Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

W kierunku Przemysłu Przyszłości 4.0

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza Przedsiębiorców do udziału w badaniu poziomu zaawansowania technologicznego i procesowego polskich firm.

Link do ankiety: https://przemysl4-0.webankieta.pl/.

Zgromadzone dane pozwolą na przygotowanie programu wsparcia przedsiębiorstw w transformacji w kierunku Przemysłu Przyszłości 4.0 (m.in. przygotowanie odpowiednio zaadresowanych szkoleń, jak również objęcie kadry zarządzającej formami wsparcia bezpośredniego, np. mentoringiem).
Ankieta jest anonimowa.

Dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu. Zespół Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl