Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Warsztaty: „ODPADY – ZMIANY 2019”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na Warsztaty: „Odpady – zmiany 2019”.

Adresaci: Wytwórcy odpadów przemysłowych. Podmioty prowadzące: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, transport odpadów, pośrednicy w obrocie odpadami, sprzedawcy odpadów, inne podmioty świadczące usługi w obszarach związanych z gospodarką odpadami.

Cel: Skonkretyzowanie wymagań prawnych gospodarki odpadami przemysłowymi w okresie 2018 – 2019 r.
Dostarczenie praktycznych informacji dot. istotnych aspektów gospodarki odpadami 2018 – 2019.

Tematyka: 1. Regulacje prawne 2018-2019/20 dot. gospodarki odpadami – obowiązki przedsiębiorców po nowemu.
2. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami i dostosowania przedsiębiorstw do nowych wymagań 2018 – 2019.
3. Wymiana doświadczeń uczestników warsztatów i prelegentów.

Termin: 6 listopad 2018 od godziny 10.00 do 14:30 (rejestracja uczestników od 9:30)

Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herbarta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107 sala wykładowa nr 110, I piętro.

Odpłatność: 390,00 zł/ os.

Kontakt: tel. 95 722 75 30, e-mail: gorzow.edu@simp.pl

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl