Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Webinarium: Nowe zasady ubiegania się o pomoc publiczną w PSI

Kostrzyńsko-Słubicka SSE wspólnie z kancelarią Dentons zapraszają na webinar pt.: Webinarium: Nowe zasady ubiegania się o pomoc publiczną w Polskiej Strefie Inwestycji Data i godzina: 1 marca 2022 r., 10:00-12:00. Webinar jest bezpłatny.

Pod koniec 2021 r. zostały opublikowane istotne zmiany w przepisach regulujących warunki udzielania zwolnień podatkowych w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).

PSI staje się z jednej strony jeszcze bardziej atrakcyjną zachętą dla inwestycji w Polsce, ale z drugiej strony pojawiają się także dodatkowe ograniczenia i przeszkody w jej stosowaniu, nie tylko ze względu na rozporządzenie nowelizujące, ale także w związku z przepisami Polskiego Ładu.

Zapraszamy na spotkanie online, w trakcie którego eksperci kancelarii Dentons, dr Michał Bernat oraz Aleksandra Siemieniec-Dulska, omówią zmiany w zasadach ubiegania się o decyzje o wsparciu, w tym nowy zakres informacji wymaganych we wniosku o wsparcie, a także:

 1. Istotną zmianę reguł wsparcia dla dużych przedsiębiorców w województwie wielkopolskim,
 2. Zniesienie 30% marginesu elastyczności w zakresie wydatków kwalifikowanych – skutki i sposoby podejścia do problemu
 3. Nowe reguły wsparcia w zakresie reinwestycji oraz pomocy dla średnich przedsiębiorców,
 4. Istotne nowości w zakresie wsparcia dla nowoczesnych usług dla biznesu oraz działalności badawczo-rozwojowej
 5. Modyfikację listy i treści kryteriów jakościowych, w tym omówienie nowych kryteriów – wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, tworzenia powiązań regionalnych, robotyzacji i automatyzacji procesów oraz inwestycji w odnawialne źródła energii
 6. Kontrowersje wokół kwalifikowalności kosztów najmu, dzierżawy i leasingu
 7. Dostosowanie zasad wsparcia do nowej mapy pomocy regionalnej
 8. Zmiany dotyczące wsparcia wokół miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 9. Podejście „projektowe” vs. podejście tradycyjne w rozliczaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (w związku z Polskim Ładem, praktyką fiskalną oraz bieżącym orzecznictwem).

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zarejestruj się na webinarium

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Wydarzenie adresowane jest do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających za inwestycje oraz działalność R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających na terenie strefy.

Webinarium poprowadzą:

dr Michał Bernat, managing counsel, radca prawny i doradca podatkowy w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons oraz lider w praktyce pomocy publicznej kancelarii, od dwudziestu lat specjalizujący się w obsłudze inwestycji produkcyjnych, łańcuchów logistycznych, działalności R&D i centrów usług lokowanych w Polsce, w zachętach podatkowych oraz w pomocy publicznej, uprzednio także w ramach kancelarii prawnej w Brukseli, w Komisji Europejskiej oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, regularnie reprezentujący przedsiębiorców w procesach aplikacyjnych, w tym także w postępowaniach przed polskimi sądami oraz Komisją dotyczących opodatkowania oraz pomocy publicznej dla inwestycji.

Aleksandra Siemieniec, associate w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie pomocy publicznej, w szczególności w kwestiach związanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz Polską Strefą Inwestycji, zachętami inwestycyjnymi, ulgami podatkowymi (ulga B+R, IP Box) oraz funduszami unijnymi. Razem z zespołem realizuje projekty związane z wdrażaniem w spółkach mechanizmów finansowania inwestycji i ulg na działalność badawczo-rozwojową dla podmiotów z sektorów produkcyjnego, przetwarzania żywności, energetycznego, nowych technologii i innych. Posiada doświadczenie związane z zamówieniami publicznymi oraz z partnerstwem publiczno-prywatnym w świetle przepisów o pomocy publicznej.

Informacje organizacyjne:

 • Udział w webinarium jest bezpłatny i wymaga rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
 • Webinarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • W przypadku pytań dotyczących wydarzenia, prosimy o kontakt Iryną Svitelską, Marketing & BD Manager, Dentons: iryna.svitelska@dentons.com
https://www.dentons.com/pl/about-dentons/news-events-and-awards/events/2022/march/1/tax-poland-webinar-kssse-polish-investment-zone
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl