2016-02-02 NOWA NORMA ISO 9001:2015 - SZKOLENIE

Lubuski Klaster Metalowy wraz z gorzowskim oddziałem SIMP, przy współpracy z DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o., serdecznie zapraszają na szkolenie otwarte pn.: WPROWADZENIE DO NOWEGO WYDANIA ISO 9001:2015.

Szkolenie odbędzie się 2 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, budynek nr 9, Biblioteka Główna przy ul. Fryderyka Chopina 52.

Zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe, makro trendy oraz dobre praktyki biznesowe i organizacyjne, powodują konieczność okresowej aktualizacji międzynarodowych standardów zarządzania. We wrześniu 2015 została opublikowana norma ISO 9001:2015 – następca ISO 9001:2008. Proponowany zakres zmian szeroko wykracza poza dotychczasowy schemat. Szkolenie daje uczestnikom wiedzę na temat zawartości nowej normy oraz przekazuje interpretację nowych oraz zmienionych wymagań.

Szkolenie pozwala na zapoznanie z nowymi i rozszerzonymi wymaganiami ISO 9001:2015 i stopniowe przygotowanie do ich wdrożenia.  

PROGRAM szkolenia obejmuje:

- nową terminologię, nowe wymagania

- strukturę HLS – zmiany w numeracji i treści punktów standardu

- pełne podejście procesowe

- nakreślenie zmian w dokumentacji systemowej

- wprowadzenie do analizy ryzyka

- zarządzanie zmianą

- zarządzanie wiedzą

- nadzór nad dostawcami

- pomiary i monitorowanie (w tym pomiary efektywności)

ODBIORCY SZKOLENIA

Prezesi i dyrektorzy firm i organizacji, pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, managerowie i inżynierowie jakości, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania, zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO.

Szkolenie ma charakter wykładowy, poprowadzi je Pan Tomasz Goduński –audytor wiodący i trener DNV GL.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat nowego wydania ISO 9001, polecamy artykuł z Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 źródło: “Wiadomości PKN” nr 12/2015

tytuł: “Nowe światło na ISO 9001:2015”, Garry Lambert, 3 listopada 2015

http://www.pkn.pl/sites/default/files/w12_2015.pdf

 

Osoby chętne do udziału prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i odesłanie jej na adres klastra do dnia 27.01.2016r.