Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Jubileusz 15-lecia LKM

Ostatnia część Regionalnego Forum Przemysłowego, która odbyła się 16. listopada 2023 r., połączona była z uroczystą sesją z okazji 15-lecia Lubuskiego Klastra Metalowego. Urodzinowe świętowanie, jak na klaster przystało, połączyło przedstawicieli różnych środowisk: samorządowców, przedstawicieli świata nauki, instytucji okołobiznesowych i oczywiście przedsiębiorców. Życzenia klastrowi złożyli m.in.: Posłanka na Sejm RP Krystyna Sibińska, pani Małgorzata Domagała - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych w towarzystwie radnych naszego miasta, Henryk Maciej Woźniak z Lubuskiej Organizacji Pracodawców, od której wszystko się zaczęło, oraz Uwe Hoppe – wieloletni szef BIC Frankfurt Oder, który lata temu zaprosił nas do udziału w projektach europejskich promujących ideę klasteringu w Polsce.
24.11.2023
więcej ...

Eko-przedsiębiorczość: Sukces przez Zrównoważony Rozwój

Webinar dla przedsiębiorców z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego poświęcony kwestiom ochrony środowiska w firmie m.in. nowym przepisom i obowiązkom przedsiębiorców oraz zasadzie „nie czyń poważnych szkód” obowiązującej w projektach unijnych.
21.11.2023
więcej ...

Regionalne Forum Przemysłowe - Konferencja Lubuskiego Klastra Metalowego

Uroczysta sesja z okazji 15-lecia działalności Lubuskiego Klastra Metalowego.
6.11.2023
więcej ...

Regionalne Forum Przemysłowe - Konferencja Lubuskiego Klastra Metalowego

Forum 3: Inteligentne procesy i urządzenia produkcyjne. Zarządzanie produkcją. Integracja systemów biznesowych.
6.11.2023
więcej ...

Mechanik 11/2023

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Mechanik” 11/2023.
5.11.2023
więcej ...

KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE”

Lubuski Klaster Metalowy został oficjalnym partnerem tegorocznej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Technologie w Przemyśle” organizowanej przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża! 
5.11.2023
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl